Start of content

Habari kuhusu Rekodi ya Afya Yangu katika Kiswahili

Ukurasa huu una habari zilizotafsiriwa, ili uweze kujifunza zaidi kuhusu Rekodi ya Afya Yangu katika lugha yako.

Nini maana ya Rekodi ya Afya Yangu (My Health Record)? 

Rekodi ya Afya yangu inakuwezesha kudhibiti habari zako za afya salama, katika sehemu moja.

Hii ina maana habari zako muhimu za afya zinaweza kupatikana wakati zinahitajika, ikiwa ni pamoja na wakati wa dharura.

Habari katika Rekodi ya Afya yangu 

Rekodi ya Afya yangu huleta habari za afya pamoja kutoka kwako, watoa huduma wako wa afya na watoa huduma ya Medicare.

Watoa huduma za Afya kama vile GPs, wataalam na waalimu wanaweza kuongeza nyaraka za kliniki kuhusu afya yako kwenye rekodi yako, ikiwa ni pamoja na

 • maelezo ya afya yako yaliyopakiwa kutoka daktari wako, inayoitwa muhtasari wa afya wa pamoja. Hii ni rejea muhimu kwa madaktari wapya au watoa huduma nyingine za afya unayotembelea 

 • Muhtasari wa kutolewa kutoka hospitali 

 • ripoti kutoka kwa vipimo vya kupimwa, kama vipimo vya damu 

 • madawa ambayo daktari wako amekuagiza 

 • barua za rufaa kutoka kwa daktari wako.

Habari za Medicare

Hadi miaka miwili ya habari ya Medicare iliyopita inaweza kuongezwa kwenye rekodi yako wakati unapopata ya kwanza. Hii inaweza kujumuisha madai ya huduma za matibabu kama ziara za daktari, vipimo na madawa, maamuzi yako ya mchango wa viungo, na chanjo zako.

Udhibiti wa anayeweza kuona maelezo yako ya afya

Katika Rekodi ya Afya Yangu, unaweza kuona orodha ya nani ameangalia rekodi yako na wakati gani. Ikiwa unataka usiri wa ziada, unaweza kuweka nambari ya siri ili kuzuia watu ambao wanaweza kuona rekodi yako au nyaraka za kibinafsi ndani yake, na unaweza kufuta nyaraka wakati wowote.

Ingia kwenye Rekodi ya Afya Yangu kwa mara ya kwanza 

Tumia mtandao myGov kuangalia Rekodi Yako ya Afya. myGov ni njia salama ya kutumia huduma nyingi za Serikali ya Australia kwenye mtandao.

 1. Nenda kwenye my.gov.au kuweka sahihi kwenye akaunti ya myGov.

 2. Chagua ‘Services “Huduma’.

 3. Chagua ‘Link another service “Unganisho na huduma zingine’.

 4. Chagua ‘My Health Record “Rekodi ya Afya Yangu’.

 5. Hakikisha utambulisho wako.

Kama huna akaunti ya myGov, unaweza kuifungua kwenye my.gov.au.

Pakua rasilimali 

Unaweza kupakua mabrosha katika Kiswahili

 • Brosha - Maelezo yako ya afya kwa salama katika sehemu moja 

 • Kipeperushi - Maelezo yako ya afya kwa salama katika sehemu moja

 • Kijitabu - Ni nani anayeweza kuangalia maelezo yako ya afya 

 • Kijitabu - Taarifa yako ya afya inalindwaje

Wasiliana nasi 

Unahitaji msaada? Wasiliana nasi kwa taarifa zifuatazo

Kwa Simu

Laini ya usaidizi (Help line) ya Rekodi ya Afya Yangu – 1800 723 471 (Chaguo 1).

Laini ya usaidizi inapatikana masaa 24, siku 7 za wiki. 

Kupiga kwa bure (kuna gharama kwa simu za mkononi).

Kama unahitaji msaada katika Kiswahili, tafadhali ita Huduma ya Ukarimani na Utafsiri (Translation and Interpreting Service) kwa 131 450.

Kwa msaada wa kusikia au kuzungumza, wasiliana na Huduma ya Taifa ya Wasiosikia (National Relay Service) au piga 1300 555 727.

Kwa maandishi

My Health Record

GPO Box 9942

Sydney NSW 2000

Maswali kuhusu myGov au Medicare

Kama una swali lolote kuhusu  myGov au Medicare, wasiliana na Dawati la Kusaidia la Mygov (myGov Helpdesk). 

Kufanya malalamiko ya siri 

Ikiwa umefanya malalamiko ya faragha kuhusu Rekodi ya Afya Yangu na hafurahi na jibu ulilopokea, unaweza kulalamika kwa Ofisi ya Kamishna wa Taarifa ya Australia (Office of the Australian Information Commissioner) (OAIC).

Mawasiliano kutoka Shirika la Mitandao la Australia (Australian Digital Health Agency)

Shirika la Afya la Mitandao la Australia, kwa uwezo wake kama Mwongozaji wa Mfumo wa Rekodi ya Afya Yangu haifanyi barua pepe zisizostahili, SMS au mawasiliano ya simu uliza wajumbe wa umma kwa taarifa za kibinafsi, omba kutembelea kwenye tovuti au kutoa maelezo ya kuingia kwenye akaunti. kuthibitisha Rekodi ya Afya Yangu. 

Mwakilishi aliyeidhinishwa wa Mfumo wa Uongozaji anaweza kuwasiliana na wanachama wa umma kwa kiasi kidogo, kwa mfano:

 • Wakati mtu anapoanza kuwasiliana na laini ya Msaada wa Rekodi ya Afya Yangu na kupigiwa tena inahitajika ili kutatua suala maalum. 

 • Wakati mtumiaji amechagua kuambiwa na SMS au barua pepe ikiwa Rekodi ya Afya Yangu imeingiliwa. 

 • Katika tukio lisilowezekana, Mwongozaji wa Mfumo anahitaji kusimamia au kutatua suala linalohusiana na mfumo.

Mwakilishi aliyeidhinishwa wa Operesheni ya Mfumo daima atamaliza ushahidi wa mchakato wa uthibitisho wa utambulisho kabla ya jambo hilo litakapojadiliwa.

Ikiwa una wasiwasi kuwa umepigiwa na wadanganyifu kuhusiana na Rekodi ya Afya Yangu kwa SMS au barua pepe, unapaswa kutoa ripoti ya ujumbe na wito wowote wa simu kwenye Operesheni ya Mfumo wa Afya Yangu kwenye 1800 723 471 kwa uchunguzi. Wezi wa mtandaoni wanaweza pia kuripotiwa Tume ya Ushindani na Watumiaji ya Australia (Australian Competition and Consumer Commission) kupitia Ukurasa wa repoti ya Kashfa (Scamwatch report a scam page).