Start of content

Kiểm soát những ai có thể truy cập vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị.

Ở chế độ mặc định, hồ sơ thuộc tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) được cài đặt cho phép truy cập chung bởi các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Quý vị có thể thay đổi kiểm soát truy cập vào bất kỳ lúc nào.  

Bảo mật và kiểm soát an ninh

Kiểm soát những ai có thể truy cập vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị.

Hồ sơ thuộc tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) được cài đặt cho phép truy cập chung bởi  các nhà cung cấp dịch vụ y tế ở chế độ mặc định. Điều này có nghĩa là, bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe của quý vị đều có thể nhìn thấy thông tin này. Quý vị có thể thay đổi kiểm soát truy cập vào bất kỳ lúc nào.  

Bảo mật và kiểm soát an ninh

Quý vị được quyền lựa chọn kiểm soát những cá nhân được phép hay không được phép xem thông tin sức khỏe của quý vị. Quý vị có thể thay đổi chế độ kiểm soát an ninh và bảo mật bao gồm:

Hồ sơ của trẻ do một đại diện được ủy quyền quản lý, thường là một phụ huynh hay giám hộ theo pháp lý.

Giám sát truy cập

Với vai trò là Nhà Điều hành Hệ thống, Cục Sức khoẻ Số Úc (Australian Digital Health Agency) rà soát tất cả các truy cập vào Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record). Quý vị cũng có thể thường xuyên kiểm tra xem ai đã truy cập vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của mình.

Quý vị có thể cài đặt tin báo tự động để nhận được một email hay tin nhắn khi một nhà cung cấp dịch vụ y tế truy cập vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị, bao gồm cả trường hợp khẩn cấp. 

Truy cập khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, các nhà cung cấp dịch vụ y tế kết nối với hệ thống Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) có thể nhìn được các thông tin sức khỏe của quý vị bao gồm dị ứng, dược phẩm và chủng ngừa. Điều này giúp cho họ đưa ra phương pháp điều trị và chăm sóc quý vị tốt nhất có thể.

Nếu quý vị đã cài đặt một mã truy cập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của mình và đang gặp phải một mối đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe hay an toàn của quý vị, truy cập khẩn cấp có thể được áp dụng cho hồ sơ của quý vị.

Truy cập khẩn cấp kéo dài tối đa năm ngày và sẽ hiển thị trên lịch sử truy cập hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị đã cài đặt thông báo tự động, quý vị sẽ được thông báo về truy cập này.

Truy cập an ninh

Tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị được liên kết với tài khoản myGov của quý vị, giúp cho quý vị truy cập an toàn vào một loạt các dịch vụ của Chính phủ Úc, bao gồm Medicare, Centrelink và Sở Thuế vụ Úc. myGov là dịch vụ an toàn của Chính phủ Úc, và chỉ có thể được tiếp cận sử dụng mật mã (password), cũng như trả lời một câu hỏi bí mật, hoặc mã truy cập.

Tất cả các chế độ an ninh và bảo mật nào trong tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị đều áp dụng cho các thông tin truy cập thông qua máy tính để bàn, điện thoại, hay ứng dụng di động.

Tìm hiểu thêm về những quy tắc an ninh đơn giản quý vị có thể cài đặt để bảo đảm an toàn thông tin của mình.

Mách nhỏ về an ninh và bảo mật

Tải xuống cuốn hướng dẫn: