Start of content

คุณควบคุมบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลในบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว เอกสารในบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันได้รับการกำหนดให้ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถเข้าถึงโดยทั่วไปได้ คุณสามารถเปลี่ยนการควบคุมการเข้าถึงของคุณได้ตลอดเวลา 

การควบคุมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

คุณควบคุมบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลในบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน

เอกสารทั้งหมดใน บันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันได้รับการกำหนดให้ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถเข้าถึงโดยทั่วไปได้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการรายใดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลของคุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการควบคุมการเข้าถึงของคุณได้ตลอดเวลา 

การควบคุมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

คุณมีตัวเลือกในการควบคุมว่าบุคคลใดสามารถดูหรือไม่สามารถดูข้อมูลด้านสุขภาพของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่คณสามารถทำได้นั้นคือ:

ประวัติของเด็กได้รับการจัดการโดย ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งโดยปกติจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมาย

การเข้าถึงการตรวจสอบ

หน่วยงานด้านสุขภาพดิจิตอลออสเตรเลีย (Australian Digital Health Agency) ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการระบบของบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ดำเนินการตรวจสอบการเข้าถึงทั้งหมดไปยังบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันคุณอาจจะประสงค์ที่จะตรวจสอบผู้ที่เข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ของคุณอยู่เป็นประจำ

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อรับอีเมลหรือข้อความได้ตลอดเวลาที่ผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพรายใหม่เข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณได้รวมทั้งในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

การเข้าถึงฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เชื่อมต่อกับระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน สามารถดูข้อมูลสุขภาพของคุณ เช่น อาการแพ้ ยาและวัคซีนคุ้มกันได้ ดังกล่าวนี้ี้จะช่วยให้พวกเขาให้การรักษาและการดูแลที่ดีที่สุดแก่คุณได้

หากคุณได้ตั้งค่า รหัสการเข้าถึง สำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณและมีภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณ การเข้าถึงประวัติของคุณในกรณีฉุกเฉินนั้นอาจจะทำได้

การเข้าถึงในกรณีฉุกเฉิน ใช้เวลาไม่เกิน 5 วันและจะแสดงใน ประวัติการเข้าถึง ของคุณ หากคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเข้าถึงนี้

การเข้าถึงที่ปลอดภัย

บันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันได้รับการเชื่อมโยงกับบัญชี myGov ของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงไปยังบริการต่างๆ ของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government) รวมถึงเมดิแคร์ (Medicare), Centrelink และสำนักงานเก็บภาษีของออสเตรเลีย ( Australian Taxation Office ได้อย่างปลอดภัย myGov เป็นบริการของรัฐบาลออสเตรเลียที่ปลอดภัยซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้รหัสผ่านเท่านั้น รวมทั้งคำตอบสำหรับคำถามลับหรือรหัสการเข้าถึง

การตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทั้งหมดในบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันนั้นจะใช้กับข้อมูลที่เข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์มือถือหรือแอพได้

เรียนรู้เกี่ยวกับ การป้องกันแบบง่ายๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลของคุณมีความปลอดภัย

เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่่ง่าย

ดาวน์โหลดคู่มือ: