Start of content

شما کنترل می کنید که چه کسی به اطلاعات سوابق سلامتی من (My Health Record) دسترسی داشته باشد.

مطالب مندرج در سوابق سلامتی من (My Health Record) بطور پیش فرض قابل دسترسی از سوی ارائه کنندگان خدمات پزشکی می باشد. شما می توانید هر زمان که خواستید، تنظیمات کنترل نحوه دسترسی را تغییر دهید. 

کنترل خصوصی بودن و امنیت اطلاعات

شما کنترل می کنید که چه کسی به اطلاعات سوابق سلامتی من (My Health Record) دسترسی داشته باشد.

مطالب مندرج در سوابق سلامتی من (My Health Record) بطور پیش فرض قابل دسترسی از سوی ارائه کنندگان خدمات پزشکی می باشد. این به آن معنی است که همه تامین کنندگان درگیر در مراقبت از شما می توانند این اطلاعات را ببینند. شما می توانید هر زمان که خواستید، تنظیمات کنترل نحوه دسترسی را تغییر دهید. 

کنترل خصوصی بودن و امنیت اطلاعات

درباره این که چه کسی می توانید یا نمی تواند اطلاعات پزشکی شما را ببیند تصمیم گیری کنید. تغییراتی که می توانید در گزینه های کنترل خصوصی بودن و امنیت اطلاعات انجام دهید شامل موارد زیر است:

سوابق کودکان توسط یک نماینده مجاز مدیریت می شود، که معمولا والدین یا سرپرست قانونی است.

نظارت بر دسترسی

آژانس پزشکی دیجیتال استرالیا (Australian Digital Health Agency) به عنوان اپراتور سیستم سوابق سلامتی من (My Health Record) دسترسی به سوابق سلامتی من (My Health Record) را بررسی می کند. شاید بهتر باشد که شما بطور مرتب بر این امر نظارت کنید که چه کسانی به سوابق سلامتی من (My Healht Record) شما دسترسی دارند.

شما می توانید برنامه اطلاع رسانی خودکاری را تنظیم کنید تا هر گاه یک سازمان پزشکی جدید به سوابق سلامتی من شما دسترسی پیدا می کند،از جمله در مواقع اورژانس، به شما یک ایمیل یا پیامک ارسال گردد. 

دسترسی در موارد اورژانس

در مواقع اورژانس، ارائه کنندگان خدمات درمانی که به سیستم سوابق سلامتی من(My Health Record) دسترسی دارند می توانند اطلاعات پزشکی شما از قبیل حساسیت ها، داروها، و واکسیناسیون ها انجام شده را مشاهده کنند. این کار به آنها کمک می کند تا بهترین درمان و مراقبت را از شما بعمل آورند.

اگر شما کد دسترسی برای سوابق سلامتی من (My Health Record) ایجاد کردید و موضوع جدی زندگی، سلامت یا امنیت شما را تهدید می کند، امکان ارایه دسترسی اورژانس به سابقه شما هست.

دسترسی اورژانس حداکثر پنج روز ادامه دارد و در سابقه دسترسی به سوابق قابل مشاهده است. اگر ارسال اعلامیه خودکار را فعال کرده باشید، این دسترسی به شما اطلاع داده می شود.

دسترسی ایمن

سوابق سلامتی من (My Health Record) شما با حساب myGov تان مرتبط است و به شما امکان دسترسی طیفی از خدمات دولت استرالیا (Australian Government) مثل مدیکیر (Medicare)، سنترلینک (Centerlink) و اداره مالیات استرالیا (َAustralian Taxation Office) را می دهد. myGov یک سرویس ایمن دولت استرالیا (Australian Government) است که فقط با استفاده از نام کاربری و گذرواژه و جواب سوال امنیتی یا کد دسترسی امکان دسترسی به آن را دارید.

تنظیمات امنیتی و اطلاعات شخصی مربوط به سوابق سلامتی من (My Health Record) شما، در مورد اطلاعاتی که از طریق برنامه نصب شده در رایانه دریافت می گردند نیز اعمال می شود.

[[{"fid":"3136","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg","alignment":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"wysiwyg","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-wysiwyg","data-delta":"6"}}]]20180516_privacy_and_security_factsheet.pdf20180516_privacy_and_security_factsheet.pdf20180516_privacy_and_security_factsheet.pdf20180516_privacy_and_security_factsheet.pdf20180516_privacy_and_security_factsheet.pdf20180516_privacy_and_security_factsheet.pdfDownload: برگه اطلاعاتی اطلاعات شخصی و امنیتی سابقه پزشکی من (My Health Record)

درباره روشهای امنیتی ساده بیاموزید که می توانید برای حفظ امنیت اطلاعات خود استفاده کنید.

نکات ساده امنیتی و حفظ حریم شخصی

راهنمای دانلود:

[[{"fid":"1731","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg","alignment":""},"link_text":"Keeping your healthcare information secure: Simple security and privacy tips","type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"wysiwyg","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-wysiwyg","data-delta":"5"}}]]