Start of content

Ови предлози могу да вам помогну да поставите контролу приступа Мом здравственом картону (My Health Record) и да обарете које информације ће ваши здравствени радници моћи да виде.

Поставке за контролу приступа

Одржавајте приватност и контролу приступа Мом здравственом картону (My Health Record) тако што ћете подесити поставке за:

 • појединце - особе у које имате поверење, на пример чланове породице, пријатеље или неговатеље, да им дозволите да виде ваш картон и да вам помогну у управљању здравственим информацијама 
 • здравствене раднике - примените ограничења на информације које ће здравствене организације моћи да виде
 • документе - ограничите приступ одређеним документима у Мом здравственом картону (My Health Record). 

Шифре које можете да поставите за безбедност и приватност

Промените ниво приступа вашим информацијама тако што ћете поставити једну или више шифри:

 1. Шифра за приступ картону (Record access code - RAC) – контролишите које здравствене организације ће моћи да виде ваш картон тако што ћете поставити RAC.
 2. Шифра за приступ ограниченим документима (Limited document access code - LDAC) – контролишите приступ здравствених организација одређеним документима тако што ћете поставити LDAC.  
 3. Шифра за лични приступ (Personal access code - PAC) – дозволите вашем именованом заступнику (заступницима) приступ Мом здравственом картону (My Health Record).

Постављање шифре за приступ картону

Да бисте контролисали које здравствене организације ће моћи да имају приступ вашем картону, поставите шифру за приступ картону и дајте је одабраним здравственим радницима.

Да бисте поставили шифру за приступ картону:

 1. Укључите се у Мој здравствени картон (My Health Record) преко myGov.
 2. На страни за добродошлицу система Мој здравствени картон (My Health Record welcome page), изаберите картон за који желите да контролишете приступ.
 3. Изаберите 'Privacy & Access' (приватност и приступ).
 4. Са списка ‘Access by Healthcare Providers’ (приступ од стране здравствених радника), изаберите 'Manage Access‘ (управљање приступом) да проширите тај део. Потражите ‘All Other Healthcare Providers’ (сви други здравствени радници). У делу ‘All Healthcare Providers in your care can access this record’ (сви здравствени радници укључени у ваш третман могу да приступе овом картону) изаберите ‘Manage Access’ (управљање приступом).
 5. На страни ‘Limit access to your My Health Record’ (ограничавање приступа Мом здравственом картону), поставите шифру за приступ вашем картону. Та шифра треба да се састоји од 4 до 8 слова (и/или бројева).

Постављање шифре за приступ ограниченим документима

Ако желите, можете да ограничите приступ документима. То ћете постићи постављањем шифре за приступ ограниченим документима, за поједине документе или врсту докумената, на пример извештаје о дијагностичким снимањима.

Ту шифру можете да дате одабраним здравственим радницима који ће тада моћи да приступе документима за које сте ограничили приступ.

Да бисте поставили шифру за приступ ограниченим документима:

 1. Укључите се у Мој здравствени картон (My Health Record) преко myGov.
 2. Изаберите 'Privacy & Access' (приватност и приступ). У делу 'Document Access Settings‘ (поставке за приступ документима), изаберите ‘Manage Access’ (управљање приступом) да проширите тај део.
 3. Да бисте поставили шифру, изаберите ‘Set limited document access code’ (постављање шифре за ограничен приступ документима).
 4. На страни ‘Grant Access to your Restricted Documents’ (дозволите приступ вашим ограниченим документима), поставите шифру по свом избору за приступ ограниченим документима). Та шифра треба да се састоји од 4 до 8 слова (и/или бројева).

Ако заборавите шифру, било кад можете да добијете нову. Нову шифру ћете требати да дате само оним здравственим радницима који претходно нису имали приступ вашем Мом здравственом картону (My Health Record).

PDF икона Преузмите информативни лист:  Постављање шифри за приступ

Одстрањивање информација

Клиничке и Medicare документе можете да одстраните из Мог здравственог картона (My Health Record). То значи да здравствени радници неће имати приступ тим клиничким документима, чак ни у хитном случају. Ако се предомислите или случајно одстраните неки документ, можете да га повратите.

Да бисте одстранили документ из вашег картона, следите ова упутства, корак по корак

Давање приступа именованом заступнику

Ваш именовани заступник ће требати да има шифру за лични приступ (personal access code ) – да потврди да је он особа којој сте дозволили приступ Мом здравственом картону (My Health Record).

Погледајте упутства која корак по корак објашњавају како ћете дати приступ именованом заступнику.

Повлачење учешћа из секундарних употреба података

Аустралијска влада је успоставила Оквир за руковођење секундарном употребом системских података Мог здравственог картона (Framework to guide the secondary use of My Health Record System data) (оквир - framework) да информише аустралијску јавност како подаци у Мом здравственом картону (My Health Record) могу да се користе у истраживачке сврхе и у сврхе јавног здравља.

Особе које имају Мој здравствени картон (My Health Record) ће моћи да одаберу да се њихови подаци не користе у секундарне сврхе тако што ће одабрати функцију ‘withdraw participation’ (повлачење учешћа) у Мом здравственом картону (My Health Record).

Функција ‘withdraw participation’ (повлачење учешћа) ће бити додата у систем Мог здравственог картона (My Health Record) још много пре почетка националног периода за отказивање евиденције. Очекује се да ће прослеђивање података у секундарне сврхе почети од 2020. године.

Више информација о оквиру ћете наћи на вебсајту Министарства здравља (Department of Health).