Start of content

Ovi prijedlozi vam mogu pomoći postaviti kontrolu pristupa Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record) i odabrati koje informacije će vaši zdravstveni djelatnici moći vidjeti.

Postavke za kontrolu pristupa

Održavajte privatnost i kontrolu pristupa Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record) tako što ćete podjesiti postavke za:

 • pojedince - osobe u koje imate povjerenje, na primjer članove obitelji, prijatelje i skrbnike, kako biste im dopustili da vidje vaše podatke i kako bi vam pomogli u upravljanju zdravstvenim informacijama 
 • zdravstvene djelatnike - primijenite ogrničenja na informacije koje će zdravstvene organizacije moći vidjeti
 • dokumente - ograničite pristup određenim dokumentima u Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record). 

Šifre koje možete postaviti za sigurnost i privatnost

Promijenite razinu pristupa vašim informacijama tako što ćete postaviti jednu ili više šifri:

 1. Šifra za pristup evidenciji (Record access code - RAC) – kontrolirajte koje zdravstvene organizacije će moći vidjeti vaše podatke tako što ćete postaviti RAC.
 2. Šifra za pristup ograničenim dokumentima (Limited document access code - LDAC) - kontrolirajte pristup zdravstvenih organizacija određenim dokumentima tako što ćete postaviti LDAC.  
 3. Šifra za osobni pristup (Personal access code - PAC) – dopustite vašem imenovanom zastupniku (zastupnicima) pristup Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record).

Postavljanje šifre za pristup podacima

Kako biste kontrolirali koje zdravstvene organizacije će moći imati pristup vašim podacima, postavite šifru za pristup podacima i dajte ju odabranim zdravstvenim djelatnicima.

Kako biste postavili šifru za pristup podacima:

 1. Uključite se u Moje zdravstvene podatke (My Health Record) preko myGov.
 2. Na stranici za dobrodošlicu sustava Moji zdravstveni podaci (My Health Record welcome page), odaberite podatke za koje želite kontrolirati pristup.
 3. Odaberite 'Privacy & Access' (privatnost i pristup).
 4. Sa popisa ‘Access by Healthcare Providers’ (pristup od strane zdravstvenih djelatnika), izaberite ‘Manage Access’ (upravljanje pristupom) kako biste proširili taj dio. Potražite ‘All Other Healthcare Providers’ (svi drugi zdravstveni djelatnici). U dijelu ‘All Healthcare Providers in your care can access this record’ (svi zdravstveni djelatnici uključeni u vaš tretman mogu pristupiti ovim podacima), odaberite ‘Manage Access’ (upravljanje pristupom).
 5. Na stranici ‘Limit access to your My Health Record’ (ograničavanje pristupa Mojim zdravstvenim podacima), postavite šifru za pristup vašim podacima. Ta šifra se treba sastojati od 4 do 8 slova (i/ili brojeva).

Postavljanje šifre za pristup ograničenim dokumentima

Ako želite, možete ograničiti pristup dokumentima. To ćete postići postavljanjem šifre za pristup ograničenim dokumentima, za pojedinačne dokumente ili vrstu dokumenata, na primjer izvještaje o dijagnostičkim snimanjima.

Tu šifru možete dati odabranim zdravstvenim djelatnicima koji će tada moći pristupiti dokumentima za koje ste ograničili pristup.

Kako biste postavili šifru za pristup ograničenim dokumentima:

 1. Uključite se u Moje zdravstvene podatke (My Health Record) preko myGov.
 2. Odaberite 'Privacy & Access' (privatnost i pristup). U dijelu 'Document Access Settings' (postavke za pristup dokumentima), odaberite ‘Manage Access’ (upravljanje pristupom) kako biste proširili taj dio.
 3. Kako biste postavili šifru, odaberite ‘Set limited document access code’ (postavljanje šifre za ograničen pristup dokumentima).
 4. Na stranici ‘Grant Access to your Restricted Documents’ (dopustite pristup vašim ograničenim dokumentima), postavite šifru po svom izboru za pristup ograničenim dokumentima. Ta šifra se treba sastojati od 4 do 8 slova (i/ili brojeva).

Ako zaboravite šifru, bilo kada možete dobiti novu. Novu šifru ćete trebati dati samo onim zdravstvenim djelatnicima koji prije nisu imali pristup vašim Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record).

PDF ikona Preuzmite informacijski list:  Postavljanje šifre za pristup

Odstranjivanje informacija

Kliničke i Medicare dokumente možete odstraniti iz Mojih zdravstvenih podataka (My Health Record). To znači da zdravstveni djelatnici neće imati pristup tim kliničkim dokumentima, čak ni u hitnom slučaju. Ako se predomislite ili slučajno odstranite neki dokument, možete ga povratiti.

Kako biste odstranili dokument iz vaše evidencije, slijedite ove naputke, korak po korak

Davanje pristupa imenovanom zastupniku

Vaš imenovani zastupnik će trebati šifru za osobni pristup (personal access code) – kako bi potvrdio da je on osoba kojoj ste dopustili pristup Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record).

Pogledajte  naputke koji korak po korak objašnjavaju kako ćete dati pristup imenovanom zastupniku.

Povlačenje sudjelovanja iz sekundarnih uporaba podataka

Australska vlada je uspostavila Okvir za rukovođenje sekundarnom uporabom sustavnih podataka Mojih zdravstvenih podataka (Framework to guide the secondary use of My Health Record System data) (okvir - framework) kako bi informirala australsku javnost o tomu kako se podaci u Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record) mogu koristiti u istraživačke svrhe i u svrhe javnog zdravlja.

Osobe koje imaju Moje zdravstvene podatke (My Health Record) će moći odabrati da se njihovi podaci ne koriste u sekundarne svrhe tako što će odabrati funkciju ‘withdraw participation’ (povlačenje sudjelovanja) u Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record).

Funkcija ‘withdraw participation’ (povlačenje sudjelovanja) će biti dodana u sustav Mojih zdravstvenih podataka (My Health Record) još mnogo prije početka nacionalnog razdoblja za otkazivanje podataka. Očekuje se da će prosljeđivanje podataka u sekundarne svrhe početi od 2020. godine.

Daljnje informacije o okviru ćete naći na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja (Department of Health).

Izaberite s kime ćete podijeliti svoje podatke

Osim toga što podaci u Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record) pridonose boljoj skrbi, oni se također mogu koristiti i za uvid u australski zdravstveni sustav i u usluge koje se pružaju kako bi se uvela poboljšanja ishoda liječenja za pacijente.

Ovdje ćete saznati kako podaci u Mojim zdravstvenim podacima (My Health Record) mogu poboljšati ishode liječenja za sve građane Australije.

Ako nemate ništa protu toga da se vaši podaci koriste u sekundarne svrhe, na primjer istraživanja, vi ne trebate ništa poduzimati.

Međutim, ako ne želite da se vaše zdravstvene informacije podijele, slijedite dolje navedene korake kako biste otkazali sudjelovanje u tomu.

 1. Uključite se u Moje zdravstvene podatke (My Health Record) preko myGov.
 2. Pritisnite tab 'Profile and Settings' (Profil i postavke).
 3. Skrolujte nadolje dok ne ugledate ‘Secondary uses of data section’ (Odjeljak o sekundarnoj uporabi podataka).
 4. Pritisnite dugme koje kaže ‘Do not participate’ (Ne želim sudjelovati).

Ako se predomislite, možete se ponovno uključiti u podjelu vaših podataka tako što ćete slijediti iste korake, a potom pritisnuti ‘Participate’ (Želim sudjelovati).

Ako trebate pomoć za postavke privatnosti i sigurnosti, kontaktirajte Telefonsku službu za pomoć (Help line).