Start of content

เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณในการตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน (My Health Record) ของคุณและเลือกข้อมูลที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณสามารถดูได้

การตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง

รักษาความเป็นส่วนตัวและควบคุมการเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ของคุณโดยการปรับการตั้งค่าสำหรับ:

 • บุคคล - ให้คนที่คุณเชื่อถือ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ดูแลได้ดูและช่วยจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของคุณ 
 • ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ - ใช้ข้อจำกัดกับข้อมูลที่องค์กรผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถดูได้
 • เอกสาร - จำกัดการเข้าถึงเอกสารเฉพาะในบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ของคุณ  

รหัสความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่คุณสามารถตั้งค่าได้

เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยการตั้งค่ารหัสอย่างน้อยหนึ่งรายการ:

 1. รหัสการเข้าถึงประวัติ (RAC) - ควบคุมว่าองค์กรด้านการดูแลสุขภาพใดที่สามารถดูประวัติของคุณได้โดยการตั้งค่า RAC
 2. รหัสการเข้าถึงเอกสารที่จำกัด (LDAC) - ควบคุมการเข้าถึงของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพต่อเอกสารเฉพาะโดยการใช้ LDAC  
 3. รหัสการเข้าถึงส่วนบุคคล (PAC) - อนุญาตให้ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของคุณเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ของคุณ

การตั้งค่ารหัสการเข้าถึงประวัติ

เพื่อควบคุมว่าองค์กรที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพใดที่สามารถเข้าถึงประวัติของคุณได้นั้น โปรดตั้งค่ารหัสการเข้าถึงประวัติ และมอบให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่คุณเลือก

เพื่อตั้งค่ารหัสการเข้าถึงประวัติ:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน (My Health Record) ของคุณผ่าน myGov
 2. ในหน้าเพจยินดีต้อนรับของบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน เลือกบันทึกที่คุณต้องการควบคุมการเข้าถึง
 3. เลือกเมนู 'ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึง'
 4. ในส่วน 'การเข้าถึงโดยผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ' เลือก 'จัดการการเข้าถึง' เพื่อขยายส่วน มองหา "ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด" ใน "ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมดที่คุณดูแลสามารถเข้าถึงบันทึกนี้ได้" เลือก "จัดการการเข้าถึง"
 5. ในหน้า 'จำกัดการเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน' ตั้งค่ารหัสการเข้าถึงบันทึกของคุณ รหัสนี้ประกอบด้วยรหัสจำนวน 4 ถึง 8 อักขระ

ตั้งค่ารหัสการเข้าถึงเอกสารแบบที่ได้รับการจำกัด

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเอกสารได้หากคุณเลือกไว้ ดังกล่าวนี้ทำได้โดยการกำหนดรหัสการเข้าถึงเอกสารแบบที่ได้รับการจำกัดสำหรับเอกสารส่วนบุคคล หรือประเภทของเอกสาร ตัวอย่างเช่น รายงานการวินิจฉัยภาพ

จากนั้นคุณสามารถให้รหัสให้กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณเลือกเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเอกสารที่คุณได้จำกัดไว้ได้

เพื่อตั้งค่ารหัสการเข้าถึงเอกสารแบบที่ได้รับการจำกัด:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน (My Health Record) ของคุณผ่าน myGov
 2. เลือกเมนู 'ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึง' ในส่วน 'การตั้งค่าการเข้าถึงเอกสาร' เลือก 'จัดการการเข้าถึง' เพื่อขยายส่วนนี้
 3. เพื่อตั้งค่า เลือกปุ่ม ‘ตั้งค่ารหัสการเข้าถึงเอกสารที่ได้รับการจำกัด’
 4. ในหน้า 'อนุญาตการเข้าถึงเอกสารที่มีข้อจำกัดของคุณ' ตั้งค่ารหัสการเข้าถึงเอกสารที่ได้รับการจำกัดที่คุณต้องการ รหัสนี้ประกอบด้วยรหัสจำนวน 4 ถึง 8 อักขระ

หากคุณลืมรหัสของคุณ คุณสามารถมีรหัสใหม่ได้ตลอดเวลา คุณจะต้องใหุ้รหัสใหม่ให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ไม่เคยเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ของคุณมาก่อนหน้านี้เท่านั้น

ไอคอน PDF ดาวน์โหลดใบแสดงความคิดเห็น:  การตั้งค่ารหัสการเข้าถึง 

การลบข้อมูล

คุณสามารถลบเอกสารทางคลินิกและเมดิแคร์ (Medicare) ในบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ของคุณได้ ดังกล่าวนี้หมายถึงว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารทางคลินิกเหล่านี้ได้แม้ในกรณีฉุกเฉินก็ตาม หากคุณเปลี่ยนใจ หรือลบเอกสารโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าดังกล่าวได้

เพื่อลบเอกสารออกจากประวัติของคุณ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ทีละขั้นตอน 

ให้สิทธิ์การเข้าถึงตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อ

ตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อของคุณจะต้องมีรหัสการเข้าถึงส่วนบุคคลเพื่อยืนยันว่าพวกเขาเป็นบุคคลที่คุณต้องการให้เข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ของคุณ

ดู คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อ

การถอนการมีส่วนร่วมจากการใช้ข้อมูลรอง

รัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government) ได้พัฒนา กรอบการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานรองของข้อมูลระบบระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน (กรอบ) เพื่อแจ้งให้ชาวออสเตรเลียทราบว่าสามารถใช้งานประวัติด้านสุขภาพของฉัน (My Health Record) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและสาธารณสุขได้อย่างไร

บุคคลที่มีประวัติสุขภาพของฉันจะสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานรองได้โดยการเลือกฟังก์ชั่น 'ถอนการมีส่วนร่วม' ใน My Health Record ของเรา

ฟังก์ชั่น 'ถอนการมีส่วนร่วม' จะถูกเพิ่มเข้าไปในระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ไว้อย่างดีก่อนที่จะมีการประกาศระยะเวลาในการเลือกออกในระดับประเทศ การเปิดตัวข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์รองคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบนี้มีอยู่ใน เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

เลือกเพื่อแชร์ข้อมูลของคุณ

นอกเหนือจากการสนับสนุนการดูแลของคุณแล้ว แล้วบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน อาจถูกนำมาใช้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบสุขภาพของออสเตรเลียและบริการที่ได้รับเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วย

ดูว่าข้อมูลบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพสำหรับชาวออสเตรเลียทุกคนได้อย่างไร

ถ้าคุณพอใจที่จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์รอง เช่น การวิจัย คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไร

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลด้านสุขภาพของคุณได้รับการแชร์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อถอนการมีส่วนร่วมของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน ของคุณผ่าน myGov
 2. คลิกแท็บ 'โปรไฟล์ (Profile) และการตั้งค่า'
 3. เลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็น 'การใช้ส่วนของข้อมูลรอง'
 4. คลิกที่ปุ่มที่ระบุว่า ‘ไม่เข้าร่วม’

หากคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถเลือกที่จะแชร์ข้อมูลของคุณอีกครั้งโดยการทำตามขั้นตอนเดียวกัน และเลือก ‘เข้าร่วม’

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ โปรดติดต่อ สายด่วนให้ความช่วยเหลือ (Help line)