Start of content

این نکات می توانند به شما کمک کنند تا برای سوابق سلامتی من (My Health Record) خود کنترل دسترسی ایجاد کنید و اطلاعاتی را که تامین کننده خدمات پزشکی شما می تواند ببیند را انتخاب کنید.

تنظیمات کنترل دسترسی

با تنظیم موارد زیر، حریم و دسترسی به سابقه سلامتی (My Health Record) خود را حفظ کنید:

 • افراد- اجازه به افراد معتمد مثل اعضای خانواده، دوستان یا مراقبین برای دیدن و کمک به مدیریت اطلاعات پزشکی شما 
 • تامین کنندگان خدمات مراقبتی- اطلاعاتی که سازمان های تامین کننده خدمات پزشکی قادر به دیدن آن هستند را محدود کنید
 • اسناد- دسترسی به اسناد خاص در سوابق سلامتی من (My Health Record) را محدود کنید.  

کدهای امنیتی و شخصی که می توانید تعیین کنید

تغییر سطح دسترسی به اطلاعات شما با تعریف یک یا چند کد:

 1. کد دسترسی به سابقه (RAC)- با تعیین RAC کنترل کنید که کدام سازمان تامین کننده خدمات پزشکی بتواند سوابق شما را ببیند.
 2. کد دسترسی به اسناد محدود (LDAC)- دسترسی سازمان های تامین کننده خدمات پزشکی به اسناد خاص را با استفاده از LDAC محدود کنید.  
 3. کد دسترسی شخصی (PAC)- به نماینده(گان) مجاز و منتخب خود اجازه دسترسی به سوابق سلامتی من (My Health Record) بدهید.

تعریف کد دسترسی به سابقه

برای اینکه کنترل کنید که کدام سازمان تامین کننده خدمات پزشکی بتواند به سابقه شما دسترسی داشته باشد، یک کد دسترسی تنظیم کنید و آن را به تامین کننده خدمات پزشکی انتخابی خود بدهید.

برای تعریف کد دسترسی به سابقه:

 1. از طریق myGov وارد سوابق سلامتی من (My Health Recrod) شوید.
 2. در صفحه خوش آمدگویی سوابق سلامتی من، سابقه ای را که می خواهید دسترسی به آن وجود داشته باشد انتخاب کنید.
 3. منوی "خصوصی بودن و دسترسی " را انتخاب کنید.
 4. در بخش "دسترسی از سوی ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، گزینه "مدیریت دسترسی" را انتخاب کنید تا باز شود. بدنبال گزینه "همه ارائه کنندگان دیگر خدمات بهداشتی" بگردید. در گزینه "همه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی بتوانند به این سابقه دسترسی داشته باشند" گزینه " مدیریت دسترسی" را انتخاب کنید.
 5. در صفحه "محدود کردن دسترسی به سوابق سلامتی من"، کد دسترسی به سابقه را تنظیم کنید. این کد شامل 4 تا 8 رقم/عدد می باشد.

تعریف کد دسترسی به سابقه محدود

اگر بخواهید می توانید، دسترسی به اسناد را محدود کنید. این امر با تعیین یک کد دسترسی به اسناد محدود برای اسناد خاص یا یک نوع سند مثل گزارش های تصویربرداری تشخیصی انجام می شود.

سپس شما می توانید کد را به تامین کنندگان خدمات پزشکی منتخب خود بدهید تا آن ها به اسناد محدود شده دسترسی داشته باشند.

برای تعریف کد دسترسی محدود:

 1. از طریق myGov وارد  سوابق سلامتی من (My Health Recrod) شوید.
 2. منوی "خصوصی بودن و دسترسی" را انتخاب کنبد. در بخش "تنظیم دسترسی به اسناد"، گزینه "مدیریت دسترسی" را انتخاب کنید تا باز شود.
 3. برای دادن کد، دکمه "تنظیم دسترسی محدود به اسناد" را انتخاب کنید.
 4. در صفحه "اعطای دسترسی به اسناد با محدودیت دسترسی"، کد دسترسی محدود به اسناد مورد نظر خود را تنظیم کنید.  این کد شامل 4 تا 8 رقم/عدد می باشد.

اگر کد خود را فراموش کردید، هر زمان می توانید یک کد جدید بگیرید. فقط کافی است کد جدید را به تامین کنندگان خدمات پزشکی بدهید که قبلا به سوابق سلامتی من (My Health Recrod) شما دسترسی داشتند.

آیکون PDF دانلود برگه اطلاعاتی:  تعریف کد دسترسی

حذف اطلاعات

شما می توانید اسناد مدیکر (Medicare) و بالینی را درسوابق سلامتی من (My Health Record) محدود کنید. این بدان معنا است که تامین کنندگان خدمات پزشکی قادر به دسترسی به این اسناد بالینی حتی در مواقع اورژانس نیستند. اگر نظرتان عوض شد یا سندی را به اشتباه حذف کردید، می توانید آن را برگردانید.

برای حذف یک سند از سابقه خود،   این دستورالعمل های گام به گام را دنبال کنید

دادن اجازه دسترسی به نماینده انتخابی

نماینده منتخب شما نیاز به یک کد دسترسی فردی دارد تا تایید شود که وی همان فردی است که شما می خواهید به سوابق سلامتی من (My Health Record) شما دسترسی داشته باشد.

برای دادن اجازه دسترسی به نماینده انتخابی، ستورالعمل گام به گام را ببینید.

انصراف از مشارکت در کاربردهای ثانویه

دولت استرالیا (Australian Government) چارچوبی را برای هدایت کاربردهای ثانویه اطلاعات موجود در سیستم سوابق سلامتی من (My Health Record) در نظر گرفته است. این چارچوب به شهروندان استرالیا درباره روش استفاده از سوابق سلامتی من (My Health Record) در تحقیقات و در جهت بهداشت عمومی آگاهی می دهد.

افرادی که سوابق سلامتی من (My Health Record) دارند، می توانند با انتخاب ‘withdraw participation’ در سوابق سلامتی من (My Health Record) خود، این اجازه را ندهند که داده های آن ها در اهداف ثانویه بکار گرفته شود.

گزینه ‘withdraw participation’ قبل از شروع دوره حذف گزینه ها در سطح ملی به سوابق سلامتی من (MyHealth Record) اضافه خواهد شد. انتشار اطلاعات مربوط به اهداف ثانویه از سال 2020 آغازمی شود.

اطلاعات بیش تر درباره این چارچوب در تارنمای وزارت بهداشت (Department of Health) موجود است.