Start of content

Một khi quý vị cài đặt truy cập trực tuyến vào Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu thiết lập tài khoản của mình. 

Trang này giải thích một số chức năng chính của Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) mà quý vị có thể cài đặt sau khi đăng nhập. 

Nếu quý vị chưa  đăng ký, quý vị cần thực hiện thao tác này,  sau đó  cài đặt truy cập trực tuyến  lên Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị. Hồ sơ của quý vị có thể có rất ít hoặc không có thông tin gì khi quý vị lần đầu đăng nhập.

Quý vị sẽ nhìn thấy những thông tin gì ở lần đầu truy cập vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của bản thân

Truy cập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)

Quý vị có thể Truy cập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) bằng cách lựa chọn trên màn hình 'Chào mừng tới Hồ Sơ Y tế Của Tôi (My Health Record) '.

Quý vị cũng có thể truy cập vào các hồ sơ của con của mình hay một người mà quý vị chăm sóc. Quý vị có thể bổ sung hồ sơ của họ vào màn hình 'Chào mừng' của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng 'Truy cập hay tạo một Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) cho người khác'.

Tiếp theo, quý vị có thể lựa chọn truy cập vào một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) bằng cách chọn tài khoản đó từ các hồ sơ liệt kê trên màn hình 'Chào mừng' của mình.

Lập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)

Thông tin Medicare

Quý vị có thể  lựa chọn những thông tin Medicare được bổ sung vào Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của mình để nó luôn sẵn có và nhìn thấy được bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị. 

Quý vị có thể lựa chọn bao gồm các thông tin về những lần khám bác sỹ mà được xin bồi hoàn dưới Danh mục Trợ cấp Y tế của Medicare (Medicare Benefits Schedule - MBS), các loại thuốc đã được phát trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Dược phẩm (Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS), các quyết định hiến tạng nếu nó được lưu trên Danh bạ Hiến tạng Úc (Australian Organ Donor Register) và thông tin về những mũi chủng ngữa mà quý vị đã được tiêm và lưu trên Danh bạ Chủng ngừa Úc (Australian Immunisation Register).

Bổ sung thông tin quan trọng

Nếu muốn, quý vị có thể bổ sung thông tin quan trọng vào Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record). Các thông tin này bao gồm các dị ứng và dược phẩm đang dùng, những thông tin có thể quan trọng đối với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.

Quý vị cũng có thể bổ sung thông tin liên lạc của những người có thể được liên hệ trong trường hợp khẩn cấp và thông tin về những nguyện vọng của quý vị trong các phương pháp chăm sóc y tế trong tương lai (thông tin kế hoạch chăm sóc nâng cao).

Quản lý truy cập và thông báo

Quý vị có thể chọn nhận thông báo qua tin nhắn sms hay email về các hoạt động liên quan tới Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị, ví dụ khi một nhà cung cấp dịch vụ y tế mới truy cập Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị hay khi một chia sẻ thông tin sức khỏe tổng quát (shared health summary) được bổ sung vào Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị. Tìm hiểu cách thức cài đặt  kiểm soát truy cập và thông báo