Start of content

Năm nay, bạn sẽ nhận được Hồ sơ Y tế của Tôi trừ khi bạn chọn không tham gia. Nếu bạn không muốn Hồ sơ Y tế của Tôi, hãy hoàn tất mẫu đơn trực tuyến trước ngày 15 tháng 11 năm 2018. Bạn sẽ cần thẻ Medicare và bằng lái xe (hoặc giấy tờ tùy thân khác) để hoàn tất quy trình chọn không tham gia.

Chọn không tham gia ngay bây giờ

Mỗi người dân Úc đều có Một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) vào năm 2018. Tuy nhiên, nếu quý vị cảm thấy không muốn có một tài khoản hồ sơ, quý vị có thể từ chối thiết lập trong khoảng thời gian ba tháng từ  16 tháng 7 đến 15 tháng 11 năm 2018.

Làm cách nào để từ chối thiết lập một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)

Nếu quý vị không có một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My  Health Record) và không muốn một tài khoản được thiết lập cho bản thân, quý vị có thể chọn từ chối thiết lập tài khoản.

Xin nhấp chuột vào nút 'từ chối thiết lập' trên trang này để bắt đầu. Quý vị sẽ cần phải xác minh nhận diện, và cung cấp các thông tin cá nhân như tên và ngày sinh.

Từ chối thiết lập thay cho con hay người phụ thuộc 

Nếu quý vị mang trách nhiệm phụ huynh cho trẻ dưới 18 tuổi, và trẻ được bao gồm trong thẻ Medicare của quý vị, quý bị có thể đại diện cho trẻ để từ chối thiết lập Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record). Xin làm theo các bước trong tờ đơn trực tuyến.  

Trẻ em từ 14 tuổi trở lên cũng có thể tự lựa chọn từ chối thiết lập trên mạng. Để làm được điều này, trẻ sẽ cần số Medicare của mình.

Đối với những người phụ thuộc mà quý vị mang trách nhiệm pháp lý, xin liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.  

Quý vị sẽ cần những thông tin sau để từ chối thiết lập:

Để từ chối thiết lập một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), quý vị cần xác minh danh tính.

Quý vị sẽ cần:

 • Thẻ Medicare hoặc thẻ của Bộ Cựu Chiến binh (Department of Veteran’s Affairs - DVA), và
 • một trong những giấy xác nhận danh tính Úc dưới đây:
  • bằng lái xe của quý vị; hoặc
  • hộ chiếu của quý vị; hoặc
  • thẻ ImmiCard của quý vị

Nếu quý vị đã đánh mất thẻ Medicare, hoặc không biết số Medicare của mình, hãy liên hệ với Medicare để tìm hiểu thông tin chi tiết về thẻ của quý vị. Xin lưu ý rằng quý vị có thể phải chờ khi liên hệ với tổng đài của Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services)

Đã có một tài khỏan Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)? 

Nếu quý vị đã có một Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), và quyết định quý vị không còn muốn sử dụng nữa, quý vị có thể hủy tài khoản này vào bất kỳ lúc nào.  Xin làm theo các bước hướng dẫn ở đây để hủy bỏ hồ sơ của quý vị

Nếu quý vị lỡ hạn chót 15 tháng 11 năm 2018 và một tài khoản đã được thiết lập, quý vị vẫn có thể hủy bỏ nó.  

Nếu quý vị từ chối thiết lập, trong tương lai quý vị vẫn có thể lập một Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) 

Nếu quý vị đổi ý và quyết định muốn có một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), quý vị có thể lập một tài khoản vào bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các bước đăng ký sau đây.

Cần được trợ giúp?

Xin liên lạc với chúng tôi ở số 1800 723 471 nếu quý vị

 • muốn từ chối thiết lập nhưng không có các giấy tờ xác minh danh tính được yêu cầu 
 • Không có một thẻ Medicare hay DVA, và muốn đảm bảo rằng không có một Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) được thiết lập cho mình 
 • mong muốn từ chối thiết lập cho một người thuộc trách nhiệm pháp lý của quý vị 
 • cần trợ giúp hoàn thành một đơn trực tuyến
 • cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác

Cần được trợ giúp?

Liên hệ Đường dây trợ giúp (Help line) của chúng tôi

1800 723 471