Start of content

داشتن سوابق سلامتی من(My Health Record) چند مزیت دارد.

مراقبت (پزشکی) موثرتر

با افزایش استفاده از سیستم سوابق سلامتی من(My Health Record)، ارتباط در سیستم ملی پزشکی استرالیا بهتر صورت خواهد گرفت. نتیجه این عمل، مراقبت ایمن تر، سریعتر، و موثرتر از شما و خانواده تان می باشد.

»  ثبت نام برای سوابق سلامتی من(My Health Record) 

کنترل شخصی

این انتخاب شماست که چه کسی به سوابق سلامتی من(My Health Record) شما و محتوای آنرا دسترسی داشته باشد. شما این اختیار را دارید تا اجازه دهید اطلاعات شما در اختیار کسانی قرار گیرد که از شما مراقبت پزشکی بعمل می آورند. شما با دادن اجازه به پزشکان خود برای بارگذاری، مشاهده، و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سابقه پزشکی تان(My Health Record)، به آنها امکان می دهید تا تصویری دقیق تری برای تصمیم گیری، تشخیص بیماری، و ارائه درمان به شما در اختیار داشته باشند. همچنین شما می توانید بخواهید تا برخی اطلاعات در سابقه تان بارگذاری نشود.

» اطلاعات مربوط به کنترل دسترسی به سابقه شما

یک سیستم ایمن

برای سوابق سلامتی من(My Health Record) چندین لایه امنیتی در نظر گرفته شده است تا از اطلاعات شما محافظت گردد، از جمله رمزگذاری، دیواره های امنیتی، ورود ایمن به حساب کاربری، مکانیزم بررسی صحت اطلاعات، و بررسی کاربران حساب.

قوانین و مقررات سختی در خصوص کسانیکه می توانند اطلاعات موجود در سوابق سلامتی من(My Health Record) شما را مشاهده کنند و از آن استفاده نمایند وضع شده است تا از این اطلاعات سوء استفاده نشود.

» آگاهی از امنیت سیستم سوابق سلامتی من(My Health Record)

دسترسی به اطلاعات پزشکی مهم شما در مواقع اورژانش

در مواقع اورژانس، ارائه کنندگان خدمات درمانی که به سیستم سوابق سلامتی من(My Health Record) دسترسی دارند می توانند اطلاعات پزشکی شما از قبیل حساسیت ها، داروها، و واکسیناسیون ها انجام شده را مشاهده کنند. این کار به آنها کمک می کند تا بهترین درمان و مراقبت را از شما بعمل آورند.

»  آگاهی از اطلاعاتی که می توانید به سابقه خود اضافه کنید   

اطلاعات پزشکی شما در یک مکان

اطلاعات پزشکی شما در یک مکان موجود خواهد بود و این بدان معناست که این اطلاعات براحتی از سوی پزشکان، متخصصان، و کارکنان بیمارستان قابل دسترسی خواهد بود.

وقتیکه این سابقه برای شما ایجاد شد لازم نیست که شما کار خاصی انجام دهید. می توانید اطلاعات پزشکی خود را بصورت آنلاین و ایمن در هر کجا و هر زمان مشاهده کنید- حتی اگر نقل مکان کنید یا به ایالت دیگری بروید.  می توانید از طریق رایانه یا هر وسیله دیگری که به اینترنت متصل است به اطلاعات پزشکی خود دسترسی داشته باشید.

 »آگاهی از اطلاعات موجود در سوابق سلامتی من(My Health Record) 

تصویری روشن از وضعیت پزشکی شما

وقتیکه ارائه کنندگان خدمات درمانی از سوابق سلامتی من(My Health Record) شما استفاده کنند، دیگر لازم نیست شما همه جزئیات مربوط به وضعیت پزشکی خود از جمله نسخه های تجویزی یا نام آزمایشات انجام شده را بخاطر بسپارید.

اینکار همچنین به شما کمک می کند تا از وضعیت سلامت فرزند خود، واکسیناسیون و آزمایش های پزشکی که وی داشته است مطلع بمانید.

» آگاهی از وضعیت سلامت فرزند خود با استفاده از سابقه سلامت من