Start of content

Tìm hiểu về tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) bằng [chọn ngôn ngữ của quý vị tại đây]

Ở trang này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) được dịch ra [ngôn ngữ]. Những trang mạng và tờ bướm đã được dịch thuật này sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm về việc có một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), và làm cách nào để sử dụng tài khoản này để quản lý thông tin sức khỏe của bản thân.

Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) là gì?

Hồ sơ Y tế của tôi (My Health Record) là một bản tổng kết trực tuyến về các thông tin chính cho tình hình sức khoẻ của quý vị.

Khi quý vị có một tài khoản Hồ sơ Y tế của tôi (My Health Record), thông tin sức khỏe của quý vị có thể được xem trực tuyến một cách an toàn, từ bất cứ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào – ngay cả nếu quý vị chuyển chỗ ở hay đi du lịch sang bang khác. Quý vị có thể tiếp cận thông tin sức khoẻ của mình từ bất kỳ máy tính hay thiết bị kết nối với mạng nào.

Quý vị được hưởng lợi từ một Hồ sơ Y tế của tôi (My Health Record) ngay cả khi không đau ốm. Đây là một cách thức tiện lợi để lưu lại và theo dõi sức khoẻ của bản thân.

Tìm hiểu thêm

Dành một phút để tìm hiểu thêm về làm cách nào Hồ Sơ Y Tế Của Tôi (My Health Record) có thể trợ giúp quý vị, bác sỹ và nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị để đưa ra các quyết định chăm sóc y tế tốt hơn.

Đăng ký và bắt đầu sử dụng Hồ Sơ Y Tế Của Tôi (My Health Record)

Nếu quý vị không muốn phải chờ tới cuối năm 2018, quý vị có thể đăng ký và bắt đầu sử dụng Hồ Sơ Y Tế Của Tôi (My Health Record) ngay hôm nay.

Kiểm soát an ninh và bảo mật

Quý vị tự lựa chọn những người được theo dõi tài khoản Hồ Sơ Y Tế Của Tôi (My Health Record) của mình và những thông tin nào được bao gồm trong đó. Quý vị có thể lựa chọn chia sẻ thông tin của mình với các nhà cung cấp dịch vụ y tế tham gia chăm sóc quý vị.

Tìm hiểu cách thức:

Liên lạc với chúng tôi

Cần trợ giúp? Liên hệ với chúng tôi qua các thông tin dưới đây.

Qua điện thoại

Đường dây trợ giúp (My Health Record Help line)  – 1800 723 471 (lựa chọn 1).

Gọi miễn phí (cước phí áp dụng cho điện thoại di động).

Đường dây trợ giúp (Help line) có thể sắp xếp một thông dịch viên nếu quý vị cần hỗ trợ bằng [ngôn ngữ].

Nếu quý vị cần hỗ trợ nghe và nói, xin liên lạc Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc (National Relay Service) hoặc gọi tới 1300 555 727.

Bằng thư viết tay

Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)

GPO Box 9942

Sydney NSW 2000

Thắc mắc về myGov hoặc Medicare

Nếu quý vị có thắc mắc về myGov hoặc Medicare, xin liên hệ myGov Helpdesk.

Khiếu nại về bảo mật

Nếu quý vị đã nộp khiếu nại về bảo mật về Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) và chưa hài lòng với hồi đáp nhận được, quý vị có thể nộp khiếu nại cho Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (Office of the Australian Information Commissioner - OAIC).

Liên lạc từ Cục Sức khỏe Số Úc (Australian Digital Health Agency)

Cục Sức khỏe Số Úc (Australian Digital Health Agency) với tư cách là Đơn vị Điều hành Hệ thống cho Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) không liên lạc email, tin nhắn sms hay điện thoại tới các thành viên trong cộng đồng để hỏi về các thông tin cá nhân, yêu cầu ghé thăm các đường dẫn trang mạng hay cung cấp thông tin đăng nhập để xác minh tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record).

Trong một số hạn chế các tình huống, đại diện được ủy quyền của Đơn vị Điều hành Hệ thống có thể sẽ liên lạc các thành viên trong cộng đồng, ví dụ:

  • Khi một cá nhân đã chủ động liên lạc với Đường dây trợ giúp Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record Help line) và một cuộc gọi hồi đáp là cần thiết để giải quyết một vấn đề nhất định.
  • Khi một người dùng đã lựa chọn được thông báo qua tin nhắn sms hoặc email nếu tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của họ được tiếp cận.
  • Trong trường hợp khó xảy ra là Đơn vị Điều hành Hệ thống cần khống chế hay giải quyết một vấn đề liên quan đến hệ thống.

Đại diện được ủy quyền của Đơn vị Điều hành Hệ thống sẽ luôn hoàn thành đầy đủ thủ tục xác minh nhận diện trước khi có thể thảo luận về vụ việc.

Nếu quý vị lo ngại rằng bản thân đã được liên hệ bằng tin nhắn sms và email lừa đảo về tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị, quý vị nên lập tức khai báo tin nhắn và cuộc gọi khả nghi tới Đơn vị Điều hành Hệ thống Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record theo số 1800 723 471 để được điều tra làm rõ. Các vụ lừa đảo cũng có thể được khai báo tới Ủy hội Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (Australian Competition and Consumer Commission) theo trang mạng khai báo lừa đảo Scamwatch.