Start of content

Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) là một bản tổng kết trực tuyến về các thông tin chính cho tình hình sức khoẻ của quý vị.

Khi quý vị có một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), thông tin sức khỏe của quý vị có thể được xem trực tuyến một cách an toàn, từ bất cứ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào – ngay cả nếu quý vị chuyển chỗ ở hay đi du lịch sang bang khác. Quý vị có thể tiếp cận thông tin y tế của mình từ bất kỳ máy tính hay thiết bị nào kết nối với mạng.

Bất kể khi quý vị ghé thăm bác sỹ gia đình để kiểm tra sức khỏe, hay ở trong một phòng cấp cứu do tai nạn và không thể nói được, các nhà cung cấp dịch vụ y tế tham gia chăm sóc quý vị đều có thể tiếp cận những thông tin sức khỏe quan trọng, như:

  • dị ứng
  • các loại thuốc quý vị đang uống
  • bệnh lý sức khỏe mà quý vị đã được chẩn đoán mắc phải
  • kết quả xét nghiệm bệnh học như xét nghiệm máu. 

Những thông tin này có thể giúp quý vị nhận được phương pháp điều trị hợp lý. Quý vị được hưởng lợi từ một Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) ngay cả khi không đau ốm. Đây là một cách thức tiện lợi để lưu trữ thông tin và theo dõi sức khoẻ của bản thân.

Quý vị quản lý hồ sơ của mình

Quý vị có thể lựa chọn chia sẻ thông tin của mình với các nhà cung cấp dịch vụ y tế tham gia chăm sóc quý vị.

Nếu quý vị có nguyện vọng, quý vị có thể quản lý Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) bằng cách tự bổ sung các thông tin cá nhân và lựa chọn cài đặt bảo mật và an ninh. Ví dụ, quý vị có thể:

Lần khám bệnh tới với bác sỹ, xin quý vị hãy yêu cầu họ bổ sung thông tin về sức khỏe của quý vị vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị. 

Cho phép bác sỹ của quý vị đăng tải, xem và chia sẻ các giấy tờ trong tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), họ sẽ có một bức tranh chi tiết hơn để đưa ra các quyết định, chẩn đoán và các phương pháp điều trị cho quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu không cho phép một số thông tin đăng tải lên hồ sơ của mình.

Mỗi người dân Úc đều có Một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) vào năm 2018

Kể từ năm nay, quý vị sẽ có một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) trừ phi quý vị thông báo cho chúng tôi quý vị không có nguyện vọng tạo tài khoản. Càng nhiều người sử dụng hệ thống Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) thì hệ thống sức khỏe toàn quốc của Úc sẽ càng liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Kết quả đem lại chính là sự chăm sóc an toàn hơn, nhanh lẹ hơn và hiệu quả hơn cho quý vị và gia đình.

Nếu quý vị không có một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My  Health Record) và không muốn một tài khoản được thiết lập cho bản thân, quý vị có thể chọn từ chối thiết lập từ 16 tháng 7 đến 15 tháng 11 năm 2018. Tìm hiểu cách thức từ chối thiết lập tài khoản

Xem video để tìm hiểu thêm về Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)