Start of content

Мој здравствени картон (My Health Record) спаја здравствене информације које унесете ви, ваши здравствени радници и Medicare.

У картон могу да буду укључени подаци о вашим болестима и третманима, лековима и алергијама, као и резултати тестова или снимања, и то све на једном месту.

Здравствени радници, на пример лекари, специјалисти и особље болнице такође могу да виде ваш Мој здравствени картон (My Health Record) када им затреба, укључујући несреће или хитне случајеве.

Информације које уносе здравствени радници 

Здравствени радници, на пример лекари опште праксе, специјалисти и апотекари, у ваш картон могу да унесу клиничке документе који се односе на ваше здравствено стање, укључујући:

 • преглед вашег здравственог стања који уноси ваш лекар, што се зове Подељени резиме здравственог стања (Shared Health Summary). Резиме је од користи када одете код нових лекара или здравствених радника.
 • отпусне листе болница
 • резултате тестова и снимања, на пример тестова крви
 • лекове које вам је лекар преписао
 • упуте које сте добили од вашег/их лекара.

Информације које уноси Medicare

Када се успостави ваш картон, Medicare може у њега да унесе податке највише од последње две године, укључујући:

 • Информације које имају Medicare и План фармацеутских бенефиција (Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS), а које чува Министарство друштвених услуга (Department of Human Services)
 • Информације које имају Medicare и Репатријациони план фармацеутских бенефиција (Repatriation Schedule of Pharmaceutical Benefits - RPBS), а које чува Министарство за борачка питања (Department of Veterans’ Affairs - DVA)
 • одлуке о донацији органа
 • имунизације које су укључене у Аустралијски имунизациони регистар (Australian Immunisation Register), укључујући имунизације у детињству и друге имунизације које сте примили.

Информације које ви можете да додате у ваш картон

Ви или ваш овлашћени заступник можете да унесете додатне информације у картон које могу да буду важне за ваше здравствене раднике. Те информације укључују:  

 • контакт бројеве телефона и контакт податке особа које желите да се обавесте у хитном случају
 • списак лекова које тренутно узимате
 • информације о алергијама и претходним алергичним реакцијама
 • да ли сте пореклом Абориџин
 • да ли сте ратни ветеран или припадник аустралијских одбрамбених снага (Veterans’ or Australian Defence Force status)
 • ваш план неге сачињен унапред (Advance Care Plan) или контакт податке вашег старатеља.

Шта можете да очекујете када се први пут укључите у Мој здравствени картон (My Health Record)

Када се први пут укључите у Мој здравствени картон (My Health Record), у њему ћете наћи само мало информација или информација уопште неће бити. У картону могу да буду Medicare информације највише од последње две године, на пример одласци код лекара у оквиру Плана Medicare бенефиција (Medicare Benefits Schedule - MBS), као и захтева за надокнаду трошкова у оквиру Плана фармацеутских бенефиција (Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS). Ако желите, те информације можете да избришете након што се укључите у картон.

Информације ће се додавати након посећивања лекара опште праксе, медицинске сестре или апотекара. Ви одмах можете да унесете ваше личне здравствене информације и белешке.

Уношење старих тестова и снимања

Ваша историја болести, на пример старији тестови и извештаји снимања неће бити аутоматски унети у Мој здравствени картон (My Health Record). Патолошке лабораторије и службе дијагностичке радиологије које су повезане са системом ће моћи да уносе само нове резултате и извештаје.

Разговарајте са вашим лекаром о уношењу подељених здравствених резимеа у ваш Мој здравствени картон (My Health Record). Тај резиме може да садржи важне здравствене информације од раније, на пример резултате претходних тестова или снимања који могу да се поделе са здравственим радницима надлежним за ваш третман.