Start of content

Moji zdravstveni podaci (My Health Record) spajaju zdravstvene informacije koje unesete vi, vaši zdravstveni djelatnici i Medicare.

U te podatke mogu biti uključeni podaci o vašim bolestima i tretmanima, lijekovima i alergijama, kao i rezultati testova ili snimanja, i to sve na jednom mjestu.

Zdravstveni djelatnici, na primjer liječnici, specijaliste i osoblje bolnice također mogu vidjeti vaše Moje zdravstvene podatke (My Health Record) kada im zatrebaju, uključujući nesreće ili hitne slučajeve.

Informacije koje unose zdravstveni djelatnici 

Zdravstveni djelatnici, na primjer liječnici opće prakse, specijaliste i ljekarnici, u vašu evidenciju mogu unijeti kliničke dokumente koji se odnose na vaše zdravstveno stanje, uključujući:

 • pregled vašeg zdravstvenog stanja koji unosi vaš liječnik, što se zove Shared Health Summary (podijeljeni rezime zdravstvenog stanja). Rezime je od koristi kada odete kod novih liječnika ili specijalista.
 • otpusne listove bolnica
 • rezultate testova i snimanja, na primjer testova krvi
 • lijekove koje vam je liječnik prepisao
 • uputnice koje ste dobili od vašeg/ih liječnika.

Informacije koje unosi Medicare

Kada se uspostave vaši podaci, Medicare može u njih unijeti podatke najviše od posljednje dvije godine, uključujući:

 • Informacije koje imaju Medicare i Plan farmaceutskih beneficija (Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS), a koje čuva Ministartvo društvenih usluga (Department of Human Services)
 • Informacije koje imaju Medicare i Repatrijacijski plan farmaceutskih beneficija (Repatriation Schedule of Pharmaceutical Benefits - RPBS), a koje čuva Ministartvo za boračka pitanja (Department of Veterans’ Affairs (DVA)
 • odluke o darivanju organa
 • imunizacije koje su uključene u Australski imunizacijski registar (Australian Immunisation Register), uključujući imunizacije u djetinjstvu i druge imunizacije koje ste primili.

Informacije koje vi možete dodati u vaše podatke

Vi ili vaš ovlašćeni zastupnik također možete dodavati informacije u podatke koje mogu biti važne za vaše liječnike. Te informacije uključuju:  

 • kontakt brojeve telefona i kontakt podatke osoba koje želite da se obavijeste u hitnom slučaju
 • popis lijekova koje trenutačno uzimate
 • informacije o alergijama i prijašnjim alergijskim reakcijama
 • jeste li podrijetlom Aboridžin
 • jeste li ratni veteran ili pripadnik australskih obrambenih snaga (Veterans’ or Australian Defence Force)
 • vaš plan skrbi sačinjen unaprijed (Advance Care Plan)

Što možete očekivati kada se prvi put uključite u Moje zdravstvene podatke (My Health Record)

Kada se prvi put uključite u Moje zdravstvene podatke (My Health Record), u njima ćete naći samo malo informacija ili informacija uopće neće biti. U toj evidenciji mogu biti Medicare informacije najviše od posljednje dvije godine, na primjer posjeti liječnika u okviru Plana Medicare beneficija (Medicare Benefits Schedule - MBS), kao i zahtjeva za nadoknadu troškova u okviru Plana farmaceutskih beneficija (Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS). Ako želite, te informacije možete izbrisati nakon što se uključite u vašu evidenciju.

Informacije će se dodavati nakon posjećivanja liječnika opće prakse, medicinske sestre ili ljekarnika. Vi odmah možete unijeti vaše osobne zdravstvene informacije i bilješke.

Unošenje starih testova i snimanja

Vaša povijest bolesti, na primjer stariji testovi i izvještaji neće biti automatski unijeti u Moje zdravstvene podatke (My Health Record). Patološki laboratoriji i službe dijagnostičke radiologije koje su povezane sa sustavom će moći unositi samo nove rezultate i izvještaje.

Razgovarajte s vašim liječnikom o unošenju podijeljenih zdravstvenih rezimea u vaše Moje zdravstvene podatke (My Health Record). Taj rezime može sadržavati važne zdravstvene informacije od prije, na primjer rezultate prijašnjih testova ili snimanja koji se mogu podijeliti sa zdravstvenim djelatnicima nadležnima za vaše liječenje.