Start of content

Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) tập hợp lại thông tin sức khỏe từ quý vị, các nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị và Medicare.

Hồ sơ này có thể bao gồm bệnh lý và phương thức điều trị, thông tin dược phẩm, dị ứng, các kết quả xét nghiệm hay chụp chiếu, tất cả được lưu trữ cùng một nơi.

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế như bác sỹ, chuyên viên và nhân viên bệnh viện cũng có thể xem được Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) khi họ cần, bao gồm trường hợp tai nạn hay cấp cứu.

Thông tin cho các chuyên viên trong lĩnh vực y tế 

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế như bác sỹ gia đình, chuyên viên và dược sĩ có thể bổ sung các văn bản lâm sàng về sức khỏe của quý vị vào hồ sơ của quý vị, bao gồm:

 • tổng quan về sức khoẻ của quý vị do bác sỹ của quý vị đăng tải, gọi là Chia sẻ Thông tin Sức khoẻ Tổng quát (shared health summary). Đây là thông tin quan trọng cho các bác sỹ hay chuyên viên mới mà quý vị ghé thăm
 • tổng kết tình trạng xuất viện
 • báo cáo kết quả các xét nghiệm và chụp, như xét nghiệm máu
 • các loại thuốc được bác sỹ quý vị kê đơn
 • thư giới thiệu từ (các) bác sỹ của quý vị

Thông tin từ Medicare

Các dữ liệu Medicare trong vòng lên đến hai năm trở lại đây có thể được lưu vào hồ sơ của quý vị khi quý vị nhận được hồ sơ lần đầu tiên, bao gồm:

 • Thông tin Medicare và Chương trình Tài trợ Dược phẩm (Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS) lưu trữ bởi Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services)
 • Thông tin về Medicare và Lịch Hồi hương của Tài trợ Dược phẩm (Repatriation Schedule of Pharmaceutical Benefits) lưu trữ bởi Bộ Cựu Chiến binh (Department of Veterans’ Affairs - DVA)
 • quyết định hiến tạng
 • các mũi chủng ngừa trong khuôn khổ Danh bạ Chủng ngừa Úc (Australian Immunisation Register), bao gồm chủng ngừa từ bé và các mũi khác đã được tiêm.

Quý vị có thể bổ sung những thông tin sau

Quý vị, hay người được uỷ quyền đại diện cho quý vị, có thể bổ sung thêm thông tin quan trọng vào hồ sơ của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế biết rõ hơn về quý vị. Thông tin này bao gồm:  

 • số điện thoại liên lạc và thông tin liên lạc khẩn cấp
 • các loại dược phẩm đang dùng
 • thông tin về dị ứng và bất kỳ phản ứng dị ứng nào trước đây
 • Tình trạng nguồn gốc Thổ dân
 • Tình trạng Cựu Chiến binh hoặc thuộc Lực lượng Quốc phòng Úc
 • Kế hoạch Chăm sóc Nâng cao (Advance Care Plan) của quý vị

Những thông tin gì có thể hiển thị khi lần đầu đăng nhập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)

Hồ sơ của quý vị có thể có rất ít hoặc không có thông tin gì khi quý vị lần đầu đăng nhập. Thông tin Medicare trong thời gian lên tới hai năm có thể bao gồm như các chuyến thăm khám bác sỹ trong khuôn khổ Danh mục Trợ cấp Y tế của Medicare (Medicare Benefits Schedule - MBS) hay các yêu cầu đòi hoàn tiền trước đây thuộc Chương trình Tài trợ Dược phẩm (Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS). Nếu mong muốn, quý vị có thể gỡ bỏ những thông tin này sau khi đăng nhập.

Thông tin sẽ được bổ sung sau khi quý vị thăm khám bác sỹ, y tá hay dược sỹ. Quý vị có thể lập tức bổ sung thông tin sức khỏe cá nhân và ghi chú.

Đăng tải kết quả xét nghiệm và chụp chiếu trước đây.

Tiểu sử y tế, những thông tin như các kết quả xét nghiệm và báo cáo chụp chiếu trước đây, sẽ không được tự động đăng tải lên tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị. Chỉ những báo cáo kết quả mới mới có thể được đăng tải bởi các phòng thí nghiệm bệnh lý và các nhà cung cấp dịch vụ chụp chẩn đoán.

Hãy nói chuyện với bác sỹ của quý vị về việc đăng tải một bản tổng kết chia sẻ thông tin sức khỏe (shared health summary) lên Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của mình. Thông tin này có thể đem đến bức tranh về thông tin sức khỏe quan trọng như kết quả của các xét nghiệm và chụp chiếu trước đây để chia sẻ cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế đang điều trị quý vị.