Start of content

Sağlık Kayıtlarım (My Health Record), sizden, sağlık uzmanlarınızdan ve Devlet Sağlık Sigortası'ndan (Medicare) alınan sağlık bilgilerini bir araya toplar.

Bunlar, hepsi tek bir yerde toplanmış olan rahatsızlıklarınızı ve tedavileri, ilaçlarınızla ilgili bilgileri, alerjilerinizi ve test veya tarama sonuçlarınızı içerebilir.

Doktorlar, uzman doktorlar ve hastane personeli gibi sağlık uzmanları da bir kaza veya acil durum gibi gerekli zamanlarda Sağlık Kayıtlarım (My Health Record) bilgilerinizi görebilirler.

Sağlık uzmanlarından gelen bilgiler 

Pratisyen doktorlar, uzman doktorlar ve eczacılar gibi sağlık uzmanları, kaydınıza sağlığınızla ilgili aşağıdakileri içeren klinik belgeler ekleyebilirler:

 • Doktorunuz tarafından yüklenen ve Paylaşılan Sağlık Özeti (Shared Health Summary) olarak adlandırılan sağlığınızın genel durumu. Bu, gittiğiniz yeni doktorlar veya diğer sağlık uzmanları için faydalı bir referans oluşturur
 • Hastaneden taburcu olma ile ilgili özet bilgiler
 • Kan testi gibi testlerin ve taramaların raporları
 • Doktorunuzun size reçeteyle verdiği ilaçlar
 • Doktorlarınızdan alınan sevk mektupları.

Devlet Sağlık Sigortası'ndan (Medicare) gelen bilgiler

Kaydınız ilk oluşturulduğunda aşağıdakileri içeren, son iki yıla ait Devlet Sağlık Sigortası (Medicare) verileri kaydınıza eklenebilir:

 • İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın (Department of Human Services) elinde bulunan Devlet Sağlık Sigortası (Medicare) ve Farmasötik Avantajlar Programı (Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)) bilgileri
 • Savaş Gazileri İşleri Bakanlığı'nın (Department of Veterans’ Affairs (DVA)) elinde tutulan Devlet Sağlık Sigortası (Medicare) ve Gaziler için Farmasötik Avantajlar Programı (Repatriation Schedule of Pharmaceutical Benefits (RPBS)) bilgileri
 • Organ bağışı kararları
 • Avustralya Aşı Kayıtları'nda (Australian Immunisation Register) bulunan, çocuklukta ve daha sonra yapılan aşılar gibi aşı bilgileri.

Kaydınıza ekleyebileceğiniz bilgiler

Kendiniz veya sizi temsil etme konusunda yetkilendirilmiş bir kişi, kayıtlarınızda sağlık uzmanlarının sizin hakkınızda bilmelerinin önemli olabileceği ek bilgiler paylaşabilir. Bu bilgiler şunları içerir:  

 • İletişim numaraları ve acil durumda iletişim kurulacak kişi bilgileri
 • Kullanılmakta olan ilaçlar
 • Alerji bilgileri ve daha önceki alerjik reaksiyonlar
 • Yerli olma durumunuz
 • Gazilik veya Avustralya Savunma Kuvvetleri (Australian Defence Force) durumunuz
 • Geleceğe yönelik bakım planınız veya vasinizin iletişim bilgileri.

Sağlık Kayıtlarım (My Health Record) hesabınıza ilk kez oturum açtığınızda neyle karşılaşırsınız?

Sağlık Kayıtlarım (My Health Record) hesabınıza ilk kez oturum açtığınızda kaydınızda çok az bilgi olabilir veya hiç bilgi olmayabilir. Son iki yıla ait, Devlet Sağlık Sigortası Avantajları Programı (Medicare Benefits Schedule (MBS)) kapsamında yaptığınız doktor ziyaretleri ile Farmasötik Avantajlar Programı (Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)) talep geçmişiniz gibi Medicare bilgileri olabilir. İsterseniz oturum açtıktan sonra bu bilgileri silebilirsiniz.

Pratisyen doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı ziyaret ettikten sonra bilgiler eklenir. Kişisel sağlık bilgilerinizi ve notları derhal ekleyebilirsiniz.

Eski testleri ve taramaları yükleme

Eski testler ve tarama raporları gibi tıbbi geçmişiniz, Sağlık Kayıtlarım (My Health Record) hesabınıza otomatik olarak yüklenmez. Yalnızca katılımcı patoloji laboratuvarları veya tanısal görüntüleme sağlayıcıları tarafından yeni raporlar yüklenebilir.

Sağlık Kayıtlarım (My Health Record) hesabınıza, bir paylaşılan sağlık özetinin (shared health summary) yüklenmesi konusunda doktorunuzla konuşun. Bu özet, daha önceki testlerinizin veya taramalarınızın sonuçları gibi, size tedavi uygulayan diğer sağlık uzmanları ile paylaşılabilecek geçmişe yönelik önemli sağlık bilgilerini içerebilir.