Start of content

Việc sử hữu một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) đem lại một số lợi ích.

Nhận được chăm sóc liên tục hơn

Càng nhiều người sử dụng hệ thống Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) thì hệ thống sức khỏe toàn quốc của Úc sẽ càng liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Kết quả dẫn đến là sự chăm sóc an toàn hơn, nhanh lẹ hơn và hiệu quả hơn cho quý vị và gia đình.

» Đăng ký một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) 

Tự quản lý

Quý vị tự lựa chọn những người được theo dõi tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của mình và những thông tin nào được bao gồm trong đó. Quý vị có thể lựa chọn chia sẻ thông tin của mình với các nhà cung cấp dịch vụ y tế tham gia chăm sóc quý vị. Cho phép bác sỹ của quý vị đăng tải, xem và chia sẻ các giấy tờ trong tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), họ sẽ có một bức tranh chi tiết hơn để đưa ra các quyết định, chẩn đoán và các điều trị cho quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu không cho phép một số thông tin đăng tải lên hồ sơ của mình.

» Tìm hiểu cách thức tiếp cận hồ sơ của quý vị

Một hệ thống an ninh

Các quy tắc an toàn nhiều lớp và mạnh mẽ được đặt ra để bảo vệ thông tin của quý vị bao gồm mã hoá mạnh, tường lửa, các quy trình đăng nhập an toàn, cơ chế xác minh danh tính và truy nguyên nhật ký.

Các quy định và luật lệ nghiêm ngặt về những cá nhân có thể nhìn thấy và sử dụng tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị được đặt ra nhằm bảo vệ thông tin của quý vị khỏi việc bị sử dụng sai mục đích.

» Tìm hiểu về an ninh hệ thống Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)

Tiếp cận với thông tin sức khỏe quan trọng trong trường hợp khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, các nhà cun cấp dịch vụ y tế kết nối với hệ thống Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) có thể nhìn được các thông tin sức khỏe của quý vị bao gồm dị ứng, dược phẩm và chủng ngừa. Điều này giúp cho họ đưa ra phương pháp điều trị và chăm sóc quý vị tốt nhất có thể.

» Tìm hiểu xem quý vị có thể bổ sung những thông tin nào vào hồ sơ của mình    

Đầu mối duy nhất cho thông tin sức khỏe của quý vị

Tất cả các thông tin sức khỏe của quý vị được tập hợp vào một đầu mối, nghĩa là nó có thể dễ dàng được tiếp cận bởi bác sỹ, chuyên viên và bệnh viện.

Một khi hồ sơ này được lập, quý vị không cần làm gì thêm nữa. Thông tin sức khỏe có thể được theo dõi trực tuyến một cách an toàn, tại bất cứ đâu, vào bất kỳ lúc nào - ngay cả nếu quý vị chuyển nhà hay du lịch sang bang khác. Quý vị có thể tiếp cận thông tin sức khoẻ của mình từ bất kỳ máy tính hay thiết bị kết nối với mạng nào.

» Tìm hiểu xem những thông tin gì có trong một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) 

Một bức tranh thuận tiện về sức khỏe của quý vị

Khi nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị sử dụng Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị, quý vị không cần phải ghi nhớ mọi thông tin về tiểu sử bệnh lý của mình, như đơn thuốc hay tên các loại xét nghiệm quý vị đã từng làm qua.

Hồ sơ này cũng giúp quý vị theo dõi được tình hình sức khoẻ, chủng ngừa và bất kỳ xét nghiệm sức khoẻ nào của con mình.

»  Theo dõi quá trình phát triển của con mình với Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)